[STAR-008]120% H Flirt Cohabitation diary - Kaho Kasumi