RG -Black On White- Melody Nakai & Evanni Soleil [5-29-13]