point of view

 1. yupirat
 2. PIMP20
 3. Fonex
 4. glendower
 5. doberman187
 6. bojanmkd
 7. glendower
 8. Aleksandr
 9. kolips00
 10. Gameflash
 11. Moloch
 12. Swarovski
 13. only4upload
 14. only4upload
 15. only4upload
 16. midnight
 17. Blanter
 18. Blanter
 19. Blanter
 20. DopamineChua