+18

 1. Polanski
 2. klunton
 3. klunton
 4. gofriend
 5. marym18xx
 6. marym18xx
 7. gofriend
 8. Polanski
 9. Polanski
 10. vost1
 11. gofriend
 12. Polanski
 13. Polanski